Δημοτική Ενότητα Αράχθου

IMG_4607

Γεωγραφική Θέση

Η Δημοτική Κοινότητα Αράχθου βρίσκεται στα νότια του Νομού Άρτας και αποτελείται από τους οικισμούς Νεοχωρίου, που είναι και η έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου, Αγίας Παρασκευής (μαζί με τους οικισμούς Ανθότοπο και Κολομόδια), Ακροποταμιάς, Λουτροτόπου, Παχυκαλάμου, Περάνθης και Συκιών. Η έδρα, απέχει από την πόλη της Άρτας 16 km.

Όμοροι δήμοι είναι από δυτικά ο Δήμος Αρταίων, ανατολικά ο Δήμος Κομποτίου και νότια η Κοινότητα Κομμένου, ενώ μεγάλο μέρος της νότιας πλευράς του Δήμου βρέχεται απ’ τον Αμβρακικό Κόλπο.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως εύκρατο, με ήπιους, βροχερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ τους 17-18 C, ενώ οι άνεμοι που συνήθως πνέουν είναι ανατολικοί και νότιοι. Συνηθισμένο φαινόμενο αποτελούν και οι παγετοί με τις γνωστές ζημιές που προκαλούν στην δενδροκομική παραγωγή της περιοχής.

Έκταση

Συνολικά η περιοχή καλύπτει έκταση 73,4 χιλιάδων στρεμμάτων (αναλυτικά ο καταμερισμός της έκτασης φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Χαρακτηρίζεται ως πεδινή περιοχή και παρουσιάζει ομοιομορφία μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων που την απαρτίζουν, μιας και όλες είναι πεδινές περιοχές.

α/ α

Τοπική
Κοινότητα

Έκταση
(χιλ. στρ.)

Έκταση
%

Kαλ/μη εκ. (χιλ. στρ.)

Kαλ/μη εκ. %

Βοσκότοποι (χιλ. στρ.)
Βοσκότοποι % Δάση Δάση % Νερά Νερά % Οικισμοί Οικισμοί %
Δημ. Ιδιώτ. Δημ. Ιδιώτ.
1 Νεοχώρι 32,2 43,9 10,6 14,5 15,8 0,9 21,5 1,2 0,4 0,5 3,0 4,1 1,5 2,0
2 Αγ. Παρασκευή
(μαζί με τους οικισμούς Ανθοτόπου & Κολομοδίων)
10,4 14,1 8,1 11,0 0,5 0,5 0,7 0,7 - - - - 1,4 1,9
3 Ακροποταμιά 5,2 7,1 3,2 4,3

0,5

0,2
0,7
0,2
-
-
0,4
0,6
0,9
1,3
4 Λουτρότοπος 3,2
4,4
1,9
2,5
0,4
0,2
0,6
0,2
-
-
0,3
0,4
0,4
0,5
5 Παχυκάλαμος 6,0
8,2
4,2
5,7
0,9
0,5
1,2
0,8
-
-
0,1
0,1
0,4
0,5
6 Περάνθη 7,1
9,7
3,6
4,9
1,2
-
1,6
-
1,3
1,8
0,5
0,7
0,5
0,7
7 Συκιές
9,2
12,6
4,5
6,2
1,4
1,1
1,9
1,5
-
-
1,8
2,4
0,5
0,7
ΣΥΝΟΛΟ

73,4

100
36,1
49,1
20,7
3,4
28,2
4,6
1,7
2,3
6,1
8,3
5,6
6,3

 

Πίνακας 1 Κατανομή της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου κατά τοπική κοινότητα στις βασικές κατηγορίες χρήσης γης.

Από τον Πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι το Νεοχώρι αποτελεί και τη μεγαλύτερο σε έκταση τοπική κοινότητ. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το ότι η μέση έκταση της περιοχής (49,1%) είναι καλλιεργήσιμη γη. Το γεγονός αυτό και μόνο, αποτελεί βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί ως αγροτική περιοχή.
Σημαντικό ποσοστό (33%) καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι, που μάλλον πρόκειται για αλίπεδες εκτάσεις, στις οποίες παρατηρείται μικρή κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η καλύτερη αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών μελλοντικά, καλό θα είναι να διερευνηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Πληθυσμός

Τοπική Κοινότητα

Πληθυσμός

Πληθυσμός %

Νεοχώρι

2.207

36,70

Αγ. Παρασκευή
(μαζί με Ανθότοπο & Κολομόδια)

1.267
21,1

Ακροποταμιά

547
9,10

Λουτρότοπος

408
6,8

Παχυκάλαμος

607
10,10

Περάνθη

388
6,45

Συκιές

587
9,75

Σύνολο

6.011
100

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο συνολικός πληθυσμός Δημοτικής Κοινότητας Αράχθου ανέρχεται στους 6.011 κατοίκους και αντιπροσωπεύει το 8,07% του πληθυσμού του Νομού Άρτας.

Ни одна разведка в мире не позволит тебе "Шарфы и палантины. Модные изделия своими руками" и пяти минут прожить после "Без маски Майкл Джексон Последние годы жизни" того, как купит у тебя этот документ.

Поэтому он хотел подойти к "Основы конфликтологии Учебник" берегу со всевозможными предосторожностями.

Любого и любую из участников хора.

Приобщившись "Американец или Очень скрытный джентльмен" к мудрости и мастерству Синанджу, он ведет себя "ГК РФ ч. 1,2,3,4" как жалкий дилетант.

В тот момент я испытал неземное блаженство.

Римо напомнил себе, "Запекаем в духовке В праздники и каждый день" что необходимо сосредоточиться.