Τροποποίηση απόφασης περί απαγόρευσης αλιείας σε όλα τα ποτάμια και τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

20200629 142406 βββββ