oikonomiki epitropi

Προς: α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου 2020.

2. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την πράξη: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».

3. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5053784, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020".

4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».

5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής».

6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ.

7. Έγκριση της υπ' αριθ. 3/2021 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

8. Ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. Α814/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

9. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Αποδοχή ποσού 53.200,00 € με τίτλο: " Επιχορήγηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ " του ΥΠΕΣ.

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα