Ενημέρωση για την Ανακύκλωση

Πέτα 11-11-2013

Η Ανακύκλωση είναι πλέον γεγονός και στο Δήμο μας. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 170 κάδοι ανακύκλωσης σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας, καθώς έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου σε όλα τα νοικοκυριά και έχει δοθεί ειδικός σάκος όπου θα εναποθέτονται τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο γιατί συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά γιατί βοηθάει τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών όσο όλων των ζώντων οργανισμών.

ΑΞΙΖΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!!!  

 

Δείτε εδώ το ενημερωτικό έντυπο

Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο εξωτερική όψη εσωτερική όψη