Ξεκίνησε το Έργο "OLIVE CULTURE"

Στις 28/1/2019 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (kick-offmeeting) του έργου OLIVE_CULTUREστο Κομπότι Άρτας με την ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης (Ελλάδα/Αλβανία).

 

 

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, κ. Ευστάθιος Γιαννούλης κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης δήλωσε σχετικά:

«Η Πράξη OLIVE_CULTURE αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο στη κατεύθυνση ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας της περιοχής παρέμβασης του έργου. Ειδικά για το Δήμο Νικολάου Σκουφά, ενός Δήμου με μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και ιδιαίτερα του αγροδιατροφικού, η Πράξη αναμένεται να θέσει τις βάσεις και να συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική επιχειρηματικότητα εισάγοντας καινοτόμες λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα καλλιεργειών, τυποποίησης και εμπορίου που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν σημαντικά τους επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής μας. Άλλωστε η ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων και η υποστήριξη των επαγγελματιών του κλάδου, αποτελούσαν πάντα προτεραιότητα για τη παρούσα δημοτική αρχή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή τη κατεύθυνση».

Η Πράξη OLIVE_CULTURE περιλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός δικτύου ανταλλαγής τεχνογνωσίας το οποίο θα οδηγήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης καλλιεργειών και υπηρεσιών εμπορίου με σκοπό την κεφαλαιοποίηση καλών πρακτικών και επιστημονικής γνώσης στον ελαιοπαραγωγικό και εν γένει αγροτοδιατροφικό τομέα. Όλες οι προβλεπόμενες δράσεις της πράξης αναμένεται να οδηγήσουν σε συνέργειες, διασυνοριακές συνεργασίες, προσέλκυση επενδύσεων, μεγέθυνση των εξαγωγικών ευκαιριών αλλά και να δράσουν συμπληρωματικά στη προώθηση και προαγωγή και άλλων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων στη περιοχή παρέμβασης της πράξης.