Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/09/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (15/09/21)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Μπουραντά Ευάγγελο
γ) Σερβετά Λάμπρο
δ) Τόλη Δημήτριο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση δια Περιφοράς» (9ο /2021)

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 27η Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:15 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/08/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/08/21)

 

ΠΡΟΣ: 

1) Γεωργή Καλλιόπη
2) Μπουραντά Ευάγγελο
3) Μαλιγιάννη Θεοδώρα
4) Σερβετά Λάμπρο
5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης στις 14:00.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής - 12/08/2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής - 12/08/2021

« Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ