Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (12ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (12ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (12ο /2021)

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων Πέτα, Κομποτίου

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά (11ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά (11ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης» (11ο /2021)

ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης (20/10/21) Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης (20/10/21)  Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/09/21

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/09/21

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα